SPRAWDŹ PRĘDKOŚĆ SWOJEGO POŁĄCZENIA
Pobieranie
Mb/s
Wysyłanie
Mb/s
Ping
ms
Jitter
ms
Adres IP:

Informacje o systemie:

WAŻNE:

Zalecana przeglądarka internetowa podczas wykonywania testu to Google Chrome oraz połączenie kablowe 100Mb/s lub 1Gb/s.
Pamiętaj że końcowy wynik zależy również od:
- ogólnej wydajności sprzętowej urządzenia na którym dokonywany jest test
- od ilości urządzeń korzystających z twojej wewnętrznej sieci LAN w tym samym czasie
- od kondycji oprogramowania urządzenia na którym wykonywany jest test